Litt om landets eldste bedehus


Da forsamlingshuset ble bygd i 1846 ble det ansett som et storslått, bredt og rommelig hus! Det hadde nettopp vært en brann i området, derfor var veien ny og ble hetende Nygata.

 

 

 

Forsamlingshuset ble bygget av Haugianerne, en grasrotbevegelse som vokste frem på 1800-tallet i Norge, lenge før politiske partier og organisasjoner. Stavangers rikeste mann, John Haugvaldstad, fikk med seg 100 personer i et stort spleiselag for å bygge huset. På denne tiden var det forbudt å samles til kristne møter dersom soknepresten ikke hadde godkjent det. Men i 1842 ble denne loven (Konventikkelplakaten) opphevet, og Haugianerne fikk bygge det som idag er landets eldste bedehus. 

I huset var det butikk og møtesal, for Haugianerne var kjent for å drive god business. Overskuddet fra butikken gikk til å drifte huset. Det ble holdt mange møter med bønn og "oppbyggelse", og det sies at 300 mennesker fikk plass på det meste. Da var det også lange køer utenfor for å slippe inn.

Etter 30 år ble huset for lite for Haugianerne, så de bygget et nytt, og huset ble et samlested for kristne i Stavanger. I huset har det vært arrangert kristne møter, basarer, juletrefester, avholdsmøter og de store kaffekjelene var kjent i hele byen. 

I 2017 ble huset gitt i gave til Det norske misjonsselskap, som idag eier huset og lar Den norske kirke disponere lokalet til fellesskapsarbeid for ungdom og unge voksne. Ukirke er et samarbeid mellom NMS, NMSU og Den norske kirkes 21 menigheter i Stavanger.

Tilbake

Kalender

I denne kalenderen finner du våre faste arrangementer- følg oss i sosiale medier for mer!